Underernæring er et reelt problem også i Norge. Ved kontroll i forbindelse med sykehusinnleggelse blir en stor andel pasienter definert som underernærte.

I Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, vises det til at ernæringsstatusen til 39 prosent av kirurgiske pasienter i Oslo ble vurdert som enten moderat eller alvorlig underernært. En studie ved St. Olavs hospital i Trondheim viste at 2/3 av kreftpasientene som ble innlagt på avdeling for lindrende behandling var underernærte. En prospektiv studie blant eldre over 70 år på en medisinsk avdeling i Oslo viste at nærmere 60 prosent var i ernæringsmessig risiko ved innleggelse.

Eldre, demente, psykisk syke, pasienter med dysfagi (svelgebesvær) eller personer med generelt nedsatt allmenntilstand, er ofte utsatt for underernæring. En rekke andre ulike sykdomstilstander fører også til underernæring. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner i et sykdomsbilde og fører til svekket immunforsvar som gir økt risiko for infeksjoner.

Ved bruk av medisinsk ernæring kan man:

  • Bedre muskelstyrken
  • Redusere infeksjoner
  • Redusere sykelighet
  • Redusere dødelighet
  • Øke livskvaliteten og gi økt velvære

Smartfish Nutrifriend medisinsk ernæring har en frisk og syrlig smak og et innhold som er godt tilpasset behovene ved underernæring. Medisinsk ernæring med omega-3-fettsyrene DHA og EPA og vitamin D har vist seg å ha gunstig effekt på immunforsvaret. Den syrlige smaken fra juice stimulerer spyttsekresjon og kan øke appetitten. Myseproteinets egenskap til å øke proteinsyntesen blir ikke forandret av innak av andre makronæringsstoffer som fett og karbohytrader, men forblir lengre og motvirker også nedbrytningen av muskelmassen.

Nutrifriend 600 og 1100 næringsdrikker har:

  • Høyt fiberinnhold som styrker tarmhelsen og reduserer risiko for forstoppelse
  • Omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Høyere nivå av EPA og DHA i blodet forbedrer forholdet (balansen) mellom pro-inflammatoriske omega-6 og inflammasjonsregulerende omega-3
  • Vitamin D3 som sammen med EPA og DHA styrker immunforsvaret
  • Myseproteinisolatet er en optimal og effektiv kilde til protein
  • Myseproteinet inneholder åtte av de ni essensielle aminosyrene som kroppen ikke kan produsere selv

Ernæringsbehandling ved feilernæring

For å unngå feilernæring hos pasienter er det viktig med et variert kosthold med alle næringsstoffene kroppen trenger. Feilernæring kjennetegnes ofte av et ensidig og lite balansert inntak av matvarer. Et kosthold med mye raffinert sukker, tilsetningsstoffer og konserveringsmidler er svært ugunstig over lengre tid. Smartfish Nutrifriend kan bidra til å unngå feilernæring.

Les om hvorfor Smartfish Nutrifriend også er godt egnet for kreftpasienter.

Les om bruk av Smartfish Nutrifriend som ernæringsbehandling ved KOLS.

Les om hvordan Smartfish Nutrifriend kan redusere risiko for hjerte- og karsykdommer.