Risiko for hjerte- og karsykdommer er nært knyttet til livsstil og kosthold. Både kolesterolnivå og lipidprofil påvirkes av fettsyresammensetningen i blodet. Høye kolesterolnivåer og ugunstig sammensetning av lipider vil øke risikoen for aterosklerose og infarkt. I tillegg vil inflammasjon også kunne påvirke utviklingen av aterosklerotisk plakk. Andre viktige risikofaktorer er røyking, høyt blodtrykk, blodets evne til å danne blodpropper og fedme. Med unntak for røyking, kan kostholdets sammensetning påvirke disse risikfaktorene.

Fiskeolje inneholder de langkjedede omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å senke fettstoffer i blod, redusere blodtrykk samt motvirke ventrikkelflimmer. Større mengder Omega-3 fettsyrer kan også virke blodfortynnende. Omega-3 kan derfor bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, som er den sykdomsgruppen som forårsaker flest for tidlige dødsfall og ofte langvarige helseproblemer og funksjonsnedsettelser.

Nutrifriend medisinsk ernæring er rik på oksidasjonsbeskyttede marine omega-3 EPA og DHA-fettsyrer. Nutrifriend medisinsk ernæring er dermed gunstig for pasienter med  hjerte- og karsykdommer fordi:

  • EPA og DHA har vist å kunne redusere risiko for hjerteinfarkt og død hos hjertesyke
  • EPA og DHA har vist å ha gunstig effekt knyttet til bedret hjertehelse hos både friske og hjertesyke
  • EPA og DHA er bra for blodlipidene

Les om hvorfor Smartfish Nutrifriend også er godt egnet for kreftpasienter.

Les om bruk av Smartfish Nutrifriend som ernæringsbehandling ved KOLS.

Hvordan kjøpe Smartfish Nutrifriend?