Lagt til 24. oktober 2012

Dagbladet.no – «Norsk smoothie skal stanse selvmordsbølge»

Smartfish har arbeidet i lengre tid med amerikanske forskere og NIH (National Institute of Health) og er svært stolte av at produktene vi har utviklet velges ut til dette betydningsfulle prosjektet i regi av US army.

2012-24-10-Dagbladet

«I en ny studie skal amerikanske veteraner drikke norske omega-3-rike smoothier for å undersøke om dette kan redusere risikoen for selvmord.

Studien, som koster 57 millioner norske kroner, er i regi av det amerikanske forsvaret og National Institute of Health, som et ledd i deres arbeid for å forhindre soldatselvmord – som siden i fjor har økt med 18 prosent.»

Les hele artikkelen her: www.dagbladet.no